Про внесення змін до Регламенту роботи Реєстраційної палати міста Івано-Франківська

Share Button

Керуючись ст.59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання вимог Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців” та з метою покращення обслуговування відвідувачів Реєстраційної палати міста Івано-Франківська виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради

вирішив:

1. Внести зміни до Регламенту роботи Реєстраційної палати міста Івано-Франківська та затвердити його у новій редакції (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 20.07.2010р. №400 «Про затвердження нової редакції Регламенту роботи Реєстраційної палати міста Івано-Франківська».

3. Визнати таким, що втратив чинність додаток № 2 до рішення виконавчого комітету від 26.03.2002р. №89 «Про створення Реєстраційної палати м.Івано-Франківська».

4. Відділу патронатної служби (М.Ковбас) опублікувати дане рішення у газеті «Західний кур’єр».

5. Дане рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Л.Слободяна.

Міський голова Віктор Анушкевичус

 

ДОДАТОК

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ ПАЛАТИ МІСТА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. У цьому Регламенті нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

Палата – Реєстраційна палата міста Івано-Франківська;

Реєстраційні установи – органи, залучені до роботи у Палаті, а саме:

· відділ державної реєстрації виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради (надалі – відділ реєстрації);

· Головне управління статистики в Івано-Франківській області;

· Державна податкова інспекція в місті Івано-Франківськ;

· управління Пенсійного фонду України в м.Івано-Франківську.

Реєстраційні процедури – процедури, що здійснюються реєстраційними установами, а саме:

· державна реєстрація суб'єктів господарювання, внесення змін до установчих документів та пов'язані з цим процедури, що здійснюються реєстраційними установами, державна реєстрація припинення суб'єктів господарювання тощо;

· включення суб'єктів господарювання до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (ЄДР) та включення відомостей про юридичні особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

· взяття суб'єктів господарювання на податковий облік;

· взяття суб'єктів господарювання на облік платників єдиного внеску.

Комплексна реєстрація – прийом працівниками відділу реєстрації документів для комплексної державної реєстрації суб’єктів господарювання та забезпечення видачі їх реєстраційних свідоцтв, довідок та повідомлень в єдиному пакеті (за принципом «єдиного вікна»).

Заявники – фізичні особи, власники суб'єктів господарювання, а також уповноважені ними особи, що звертаються до Палати для здійснення комплексної реєстрації.

Реєстраційний пакет – комплект документів, які заявник повинен подати у Палату для проведення комплексної реєстрації.

Кінцевий пакет – комплект документів, які видаються заявнику після комплексної реєстрації.

1.2. Принципом діяльності Палати є об'єднання організаційних та технічних зусиль реєстраційних установ з метою скорочення часових затрат, спрощення реєстраційних процедур, документообігу та вартості процедур для суб'єктів господарювання, що реєструються.

1.3. Відділ реєстрації здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Відділ реєстрації розміщується у приміщенні Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) та не перебуває у підпорядкуванні відповідального підрозділу. Працівники відділу державної реєстрації здійснюють діяльність згідно своїх посадових інструкцій.

1.4. Реєстраційні установи у межах своєї компетенції здійснюють у Палаті відповідні реєстраційні процедури у порядку передбаченому діючим законодавством та цим Регламентом.

1.5. Здійснення реєстраційних процедур у Палаті не потребує присутності заявника на проміжних стадіях між прийняттям реєстраційного пакету та видачею кінцевого пакету.

1.6. Палата працює з понеділка по п'ятницю у такому режимі:

08.00 – 09.00 – опрацювання поштової кореспонденції;

09.00 – 14.00 – прийом заявників, прийом документів (крім п’ятниці) та їх видача;

09.00 – 14.00 (п’ятниця) – прийом заявників, видача документів, упорядкування відомостей ЄДР;

12.00 – 14.00 – обідня перерва (почергово);

14.00 – 17.15 – робота з документами (у п’ятницю з 14.00 – 16.00).

1.7. Для забезпечення безперервності прийому заявників протягом робочого дня керівник відділу реєстрації затверджує графік перерви на обід.

1.8. Графіки роботи працівників реєстраційних установ встановлюються керівником відповідної реєстраційної установи і погоджуються з начальником відділу реєстрації.

2. ПОДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОГО ПАКЕТУ

2.1. Заявнику надається можливість ознайомитись з переліком документів (у т.ч. через наглядну інформацію на інформаційних стендах), які повинен містити реєстраційний пакет.

2.2. Для проведення комплексної державної реєстрації заявник подає працівнику відділу реєстрації реєстраційний пакет.

Наявність документів у реєстраційному пакеті та належне їх оформлення перевіряється працівником відділу реєстрації у присутності заявника.

У випадку відсутності чи неналежного оформлення окремих документів заявнику повідомляється про це при поданні ним пакету та роз'яснюються вимоги до оформлення таких документів. Пред'явлення заявникові вимог, не передбачених законодавством, забороняється.

Заявник за допомогою працівника відділу реєстрації визначає перелік видів діяльності суб’єкта господарювання, що реєструється, згідно Класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД) для подальшого відображення їх у реєстраційній картці та довідці з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (надалі - ЄДРПОУ) .

2.3. До реєстраційного пакету, що подається для комплексної реєстрації, додаються квитанції про оплату з відміткою банку (згідно наданих рахунків).

2.4. Працівник відділу державної реєстрації повідомляє заявнику при здачі реєстраційного пакету дату державної реєстрації суб’єкта господарювання.

2.5. Реєстраційний пакет формується в окрему папку.

Рух документів в Палаті фіксується на реєстраційній справі працівником відділу реєстрації. Відповідальність за збереження документів несе реєстраційна установа (працівник Палати), якій передано документи.

3. КОМПЛЕКСНА ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

3.1. Комплексна державна реєстрація суб'єктів господарювання забезпечується відділом реєстрації.

3.2. Відділ реєстрації не пізніше трьох робочих днів з моменту подання реєстраційного пакету:

· виготовляє виписку з ЄДР;

· ставить відмітки про державну реєстрацію та завіряє печатками примірники установчих документів у реєстраційному пакеті.

3.3. Виписка з ЄДР та установчі документи зберігаються у відділі реєстрації та видаються заявникові з кінцевим пакетом.

Заявнику надається можливість одержати виписку та установчі документи не пізніше трьох робочих днів після здачі реєстраційного пакету.

          3.4. Відділ реєстрації  у день державної реєстрації суб'єктів господарювання  передає відповідним органам статистики, державної  податкової  служби,  Пенсійного фонду України  відомості  з  реєстраційної  картки на проведення державної реєстрації.
          3.5. Підставою для взяття суб'єктів господарювання  на облік в органах статистики, державної податкової служби та Пенсійного фонду України є  надходження  до  цих  органів відомостей з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації.

3.6. За наявності підстав для відмови у проведенні державної реєстрації, заявник письмово повідомляється про це державним реєстратором не пізніше трьох робочих днів з дати надходження документів із зазначенням підстав для такої відмови.

4. ВКЛЮЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ДО ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ (ЄДРПОУ)

4.1. Включення відомостей про юридичні особи до ЄДРПОУ здійснюється головним управлінням статистики.

4.2. Довідка про включення до ЄДРПОУ виготовляється на підставі відомостей з реєстраційних карток, переданих відділом реєстрації.

4.3. Головне управління статистики протягом одного робочого дня після одержання відомостей з реєстраційної картки виготовляє довідку про включення до ЄДРПОУ та її копії у кількості 5 шт.

4.4. Оригінал довідки про включення до ЄДРПОУ та її копії передаються до відділу реєстрації та видаються заявникові з кінцевим пакетом.

Виготовлення копій довідки здійснюється за додаткову плату на підставі відповідного платіжного документа, наданого заявником при поданні реєстраційного пакету.

5. УЗЯТТЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК

5.1. Узяття суб'єктів господарювання на податковий облік здійснюється Державною податковою інспекцією в м. Івано-Франківськ.

5.2. Узяття суб'єктів господарювання на податковий облік проводиться на підставі відомостей з реєстраційної картки.

5.3. Оригінал довідки за ф. № 4-ОПП та одна її копія видаються заявникові працівником ДПІ.

6. УЗЯТТЯ НА ОБЛІК СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В ОРГАНАХ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

6.1. Узяття на облік платників єдиного внеску здійснюється управлінням Пенсійного фонду України в м.Івано-Франківську на підставі відомостей з реєстраційної картки.

6.2. Не пізніше двох робочих днів з моменту одержання відомостей з реєстраційних карток управління Пенсійного фонду України в м.Івано-Франківську передає до відділу реєстрації відповідне повідомлення для видачі його заявникові з кінцевим пакетом документів.

7. ВИДАЧА КІНЦЕВОГО ПАКЕТУ

7.1. Кінцевий пакет включає:

· виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

· установчі документи з передбаченими законодавством відмітками;

· довідку про включення до ЄДРПОУ та її копії;

· довідку про взяття на облік платника податків (ф. № 4-ОПП) та її копію;

· повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску в управлінні Пенсійного фонду України в м.Івано-Франківську.

Склад кінцевого пакету може змінюватись залежно від організаційно-правової форми заявника та його замовлення.

8.2. Довідка про взяття на облік платника податків (ф.№4-ОПП) видається працівником ДПІ.

Решта документів кінцевого пакету акумулюються у відділі реєстрації та видаються заявникові працівником цього відділу.

8.3. Всі документи кінцевого пакету повинні бути готовими до видачі заявникові не пізніше трьох робочих днів з дати надходження реєстраційного пакету.

8.4. Заявник разом з працівником відділу реєстрації перевіряє комплектність кінцевого пакету. Після цього заявник розписується у відповідному журналі.

8.5. У разі відмови реєстраційної установи здійснити певну реєстраційну процедуру заявнику видається мотивована письмова відмова.

Якщо причиною відмови стала відсутність (неналежне оформлення) документів (крім тих документів, що виготовляються у Палаті), реєстраційні процедури здійснюються після подання належно оформлених документів.

9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ, СВІДОЦТВА ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТОЩО

9.1. При зверненні заявника до Палати для реєстрації змін до установчих документів, змін до відомостей, які містяться в ЄДР тощо, працівник відділу реєстрації в кожному окремому випадку визначає та повідомляє заявнику перелік необхідних реєстраційних дій, а також документів, які підлягають поданню до реєстраційних установ. При цьому, пред'являти заявникові вимоги, не передбачені законодавством, забороняється.

9.2. При поданні реєстраційного пакету працівник відділу реєстрації перевіряє комплектність та належність оформлення документів. У разі належного оформлення реєстраційного пакету заявникові видається опис із зазначенням переліку поданих документів та повідомляє час одержання кінцевого пакету.

9.3. Реєстраційні процедури та рух документів відбувається в порядку, передбаченому цим Регламентом.

9.4. Комплексна перереєстрація суб'єктів господарювання здійснюється в порядку, передбаченому для їх реєстрації.

10. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРИПИНЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

10.1 Для державної реєстрації припинення суб'єкт господарювання подає працівникові відділу реєстрації документи, передбачені законодавством.

10.2. Працівник відділу реєстрації перевіряє комплектність та належність оформлення документів, що подаються для державної реєстрації припинення.

10.3. Відділ державної реєстрації у день державної реєстрації припинення суб'єкта господарювання надсилає  відповідним органам статистики, державної податкової  служби,  Пенсійного  фонду України   повідомлення  про  проведення  державної  реєстрації припинення  суб'єкта господарювання із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру та відомості реєстраційної картки на проведення державної реєстрації припинення юридичної  особи,  що  є  підставою  для  зняття суб’єкта господарювання з обліку   в   органах   статистики,  державної  податкової  служби, Пенсійного фонду України.

Керуючий справами міськвиконкому Андрій Лис